0:06
4 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:12
8 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:06
4 bar Ska drum beat at 154 bpm
0:12
6 bar Ska drum beat at 120 bpm
0:16
8 bar Ska drum beat at 120 bpm
0:12
8 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:06
4 bar Ska drum beat at 81 bpm
0:06
4 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:06
4 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:14
9 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:18
12 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:13
6 bar Ska drum beat at 110 bpm
0:15
Ska intro drum fill into beat at 120bpm
0:12
8 bar Ska drum beat at 162 bpm
0:07
2 bar Ska drum beat at 70 bpm
0:07
2 bar Ska drum beat at 70 bpm
0:12
8 bar Ska drum beat at 154 bpm
0:03
2 bar Ska drum beat at 159 bpm
0:12
8 bar Ska drum beat at 162 bpm
0:08
4 bar Ska drum beat at 120 bpm