0:11
Polaroid instant camera taking a photo - all microphones mix – Orange County, USA.
0:03
Polaroid Spectra cmaera shutter movement, mono recording.
0:01
Polaroid camera operation - various (5).
0:01
Polaroid camera operation - various (6).
0:01
Polaroid camera operation - various (3).
0:01
Polaroid camera operation - various (4).
0:01
Polaroid camera operation - various (1).
0:01
Polaroid camera operation - various (2).