0:09
Toyota Tacoma gas pedal stomp, series
0:17
Toyota Tacoma brake pedal stomp
0:03
Volvo 740 Turbo 1986 gas pedal stomp, manic
0:10
Volvo 740 Turbo brake stomp, series
0:07
Volvo 740 Turbo 1986 parking brake slow x2
0:18
Volkswagon Jetta brake pedal stomp, series
0:07
MINI Cooper Gas Pedal Stomp Series
0:15
MINI Cooper Brake Pedal Stomp Series