0:16
Rummaging through a handbag.
0:26
Handbag, metal zipper - slow zips.
0:20
Handbag, metal zipper - short, fast zips.
0:45
Handbag, metal zipper - moderate zips.
0:43
Handbag, metal zipper - fast zips.
1:03
Handbag, coil zipper - slow zips.
0:21
Handbag, coil zipper - short, fast zips.
0:40
Handbag, coil zipper - moderate zips.
0:44
Handbag, coil zipper - fast zips.
0:19
Rummaging through purse, paper and some change noises.