0:02
Submachine gun - Thompson - short burst - distant perspective - processed.
0:02
Submachine gun - Thompson - short burst - distant perspective - natural.
0:02
Submachine gun - Thompson - long burst - distant perspective - processed.
0:02
Submachine gun - Thompson - long burst - distant perspective - natural.
0:02
Submachine gun - MP40 - short burst - distant perspective - processed.
0:02
Submachine gun - MP40 - short burst - distant perspective - natural.
0:02
Submachine gun - MP40 - long burst - distant perspective - processed.
0:02
Submachine gun - MP40 - long burst - distant perspective - natural.
0:02
Rifle - Winchester 30-30 - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 4.
0:02
Rifle - Winchester 30-30 - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 3.
0:02
Rifle - Winchester 30-30 - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 2.
0:02
Rifle - Winchester 30-30 - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 1.
0:02
Rifle - Thompson Center Encore 7 mm - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 4.
0:03
Rifle - Thompson Center Encore 7 mm - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 3.
0:02
Rifle - Thompson Center Encore 7 mm - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 2.
0:02
Rifle - Thompson Center Encore 7 mm - single shot - exterior perspective at 45 ft distance 1.
0:02
Rifle - Thompson Center Encore 209 muzzle loader 50 cal - single shot - at 45 ft distance 2.
0:02
Rifle - Thompson Center Encore 209 muzzle loader 50 cal - single shot - at 45 ft distance 1.
0:02
Rifle - Ruger mini 30 - single shot - medium perspective - processed.
0:02
Rifle - Ruger mini 30 - single shot - medium perspective - natural.