Shekere BPM 130 5 Shriek 2011

0:04
Shekere shaker loop - BPM 130 5