Shekere BPM 130 18 Shriek 2011

0:02
Shekere shaker loop - BPM 130 18