Shekere BPM 130 10 Shriek 2011

0:04
Shekere shaker loop - BPM 130 10