1996 Chevy Blazer ignition remove key BLASTWAVEFX 17425

0:01
1996 Chevy Blazer, ignition, remove key