Moscow metro Rechnoi Vokzal station people walking on platform

1:14
Moscow metro station - Rechnoi Vokzal station - people walking on platform.