morph mechanical metal shuffle 08

0:10
Mechanized morphing sound, with a metal shuffle.