morph mechanical metal shuffle 05

0:02
Mechanized morphing sound, with a metal shuffle.