Mandolin BPM 130 24 Shriek 2011

0:04
Mandolin riff - BPM 130 24