Mandolin BPM 120 4 Shriek 2011

0:07
Mandolin riff - BPM 120 4