Mandolin BPM 120 38 Shriek 2011

0:04
Mandolin riff - BPM 120 38