Mandolin BPM 120 37 Shriek 2011

0:05
Mandolin riff - BPM 120 37