Mandolin BPM 120 33 Shriek 2011

0:08
Mandolin riff - BPM 120 33