Mandolin BPM 120 31 Shriek 2011

0:06
Mandolin riff - BPM 120 31