Mandolin BPM 120 30 Shriek 2011

0:07
Mandolin riff - BPM 120 30