Mandolin BPM 120 26 Shriek 2011

0:03
Mandolin riff - BPM 120 26