Mandolin BPM 120 25 Shriek 2011

0:05
Mandolin riff - BPM 120 25