Mandolin BPM 120 22 Shriek 2011

0:04
Mandolin riff - BPM 120 22