Mandolin BPM 120 21 Shriek 2011

0:04
Mandolin riff - BPM 120 21