KAIB MUSC CU Electronic Rubber Band Single Twang 000437

0:11
Electronically amplified rubber band - short single twangs. (3)