Game Nasty Goo Splat

0:01
Video game -- Nasty Goo Splat (6).