Game Nasty Goo Splat 6

0:01
Video game -- Nasty Goo Splat (5).