Game Nasty Goo Splat 4

0:01
Video game -- Nasty Goo Splat (3).