Game Nasty Goo Splat 2

0:01
Video game -- Nasty Goo Splat (1).