0:13
Bag zipped open, items stuffed into bag, then zipped up again in single long zip movement.