0:02
Desk fan switch on, 3 step, quickly
0:03
Desk fan switch on, 2 step
0:03
Desk fan switch off, 2 step
0:04
Desk fan switch off, 3 step
0:01
Desk fan switch off
0:03
Desk fan switch on, 3 step
0:02
Desk fan switch off, 3 step, quickly
0:01
Desk fan switch on