Whoosh 44 Whoosh chopper shimmer SFX Bible 2011

0:05
Whoosh chopper shimmer