Watercraft 21 Canoe dragging into water SFX Bible 2011

0:03
Canoe dragging into water