0:08
Drum cymbal, Zidjian, 10 inch splash, single hit