0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – headlights flashing 3.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – headlights flashing 2.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – headlights flashing 1.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – footrest down 5.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – footrest down 4.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – footrest down 3.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – footrest down 2.
0:01
Yamaha XTZ 750 1989 – footrest down 1.
0:32
Yamaha XTZ 750 1989 – arriving slow.
0:21
Yamaha XTZ 750 1989 – arriving medium.
0:18
Yamaha XTZ 750 1989 – arriving fast.