0:01
Nikon D50 DSLR camera flash pop up 2
0:01
Nikon D50 DSLR camera flash switch down 2
0:01
Nikon D50 DSLR camera shutter click 1
0:01
Nikon D50 DSLR camera shutter click 4
0:01
Nikon D50 DSLR camera shutter click 2
0:01
Nikon D50 DSLR camera auto focus and beep 2
0:01
Nikon D50 DSLR camera auto focus
0:01
Nikon D50 DSLR camera auto focus and beep 3