0:01
Male burping low deep groan
0:01
Male burping, Sharp wet
0:01
Male burping twice small forced
0:01
Male burp small tight croak
0:01
Burp male brief forced
0:01
Brief Low Human Burping
0:01
A male burping.
0:01
Short Loud belch
0:01
Brief Low Human Burping
0:01
Single Brief Belch, Almost vomitting
0:01
A male burping.
0:01
A short male burp.
0:01
Single Sustained Human - Burping
0:01
Short Deep Human Burping
0:01
A male burping.
0:01
Brief Low Human - Burping
0:01
A male burping.
0:01
Big Belch #1. Vintage recording.
0:01
Big low forced Belch. Vintage recording.
0:05
A female repeatedly burping.