Synth vox happy melody BLASTWAVEFX 06696

0:05
Synth vox, happy melody.