Squeak toy sliding slow to choppy

0:42
Squeak toy sliding slow to choppy