Shekere BPM 85 11 Shriek 2011

0:04
Shekere shaker loop - BPM 85 11