Shekere BPM 130 4 Shriek 2011

0:02
Shekere shaker loop - BPM 130 4