Shekere BPM 130 14 Shriek 2011

0:02
Shekere shaker loop - BPM 130 14