Shekere BPM 116 10 Shriek 2011

0:04
Shekere shaker loop - BPM 116 10