Screams Shouts human male 207

0:01
Man shouting in pain, dying (46).