Tuner choppy static BLASTWAVEFX 30955

0:02
Tuner, choppy static