Hockey glove slip on BLASTWAVEFX 29410

0:02
Hockey glove, slip on