Baby rattle toy shake movement plastic BLASTWAVEFX 11723

Plastic baby rattle. Lightly shaken.
0:02

Category

Rattle/ Shake

Library

BLASTWAVE FX

Quality

WAV, 44kHz, 16bit