Data element chopper radio transmission BLASTWAVEFX 10893

0:02
Radio transmission static.