Heavy brad nailer nail crown staples on hardwood very fast

0:12
Heavy brad nailer nail crown staples on hardwood, very fast