Voice Female HelloHELLO

0:03
Female saying, "Hello" x 2