thunder with rain

0:08
Thunder strike during rain.